El moviment d’auto-gestors de les Persones amb discapacitat

L’any 1997 neix amb la intenció i el suport d’Aura Fundació d’obrir un espai on els participants puguin debatre i defensar els seus drets, els seus interessos.
«Els autogestors representem la paraula, els valors, el trencament del silenci i un dels inicis de la igualtat per a les persones amb discapacitat».
L’Auto representació i ajuda mútua entre iguals seguint el model canadenc “Self-advocacy” dels primers grups PEOPLE FIRST (primer les persones)
Els integrants de EL CLUB actuen com a representants de tots els particiants d’AURA FUNDACIÓ reivindicant els seus drets i ajudant als companys.
El moviment d’auto-promoció sobre les Persones amb discapacitat, en termes bàsics, és poder parlar per si mateixes.
Això vol dir que encara que una persona amb discapacitat pot recórrer al suport dels altres, l’individu té dret a decidir per sí mateix i tenir control sobre els seus propis recursos.
Es tracta de tenir el dret de prendre decisions de vida sense la influència indeguda o el control d’altres. Està demostrat que les persones amb discapacitat intel•lectual són sovint alguns dels membres més vulnerables de la societat.
Col·labora
Català
Font Resize