Vida amb suport

La necessitat de la vida en suport per una vida independent i autonoma ve motivada.

Aura Habitat:

Aquest programa es centra en oferir la possibilitat als participants d’Aura Fundació, persones amb discapacitat intel·lectual, de fer una estada en un entorn normalitzat amb joves estudiants universitaris, aprenent a conviure i a fer-se càrrec de les responsabilitats que comporta compartir casa amb altres persones.
S’ofereixen els suports personals i el seguiment proper d’un equip de professionals perquè la persona gestioni les activitats de la vida diària a la seva casa i en la societat, en condicions de benestar i seguretat.
La necessitat de la vida en suport per una vida independent i autonoma ve motivada per:
-Continuar oferint a les persones amb discapacitat intel.lectual l’oportunitat de viure en un espai d’aprenentatge de vida i convivència autònoma, fora del seu entorn familiar.
-Donar la possibilitat als joves amb síndrome de Down i altres transtorns globals de l’aprenentatge que encara no han fet estada al pis de fer un estatge en un entorn normalitzat amb joves estudiants universitaris, aprenent a conviure i a fer-se càrrec de les responsabilitats que se’n deriven del fet de compartir una casa amb altres persones.
-Consolidar el projecte com a experiència d’aprenentatge i continuar-lo amb un altre format de més durada per a joves que han expressat el seu desig d’anar a viure de manera autònoma amb el suport necessari en cada cas.
Els actors que intervenen en aquest projecte són els propis beneficiaris que són persones amb discapacitat intel.lectual, un professional fixe entitat i de suport té tres estudiants de psicologia, ciències de l’educació o treball social,que fan hores en part com a pràctiques i en part com a voluntaris. A més hi ha un coordinador de la Fundació.
Aquest 2016 s’ha creat un pis nou centrat en la necessitat puntual d’una usuària amb la Síndrome de Down i ha començat la convivència amb tres estudiants més.

Suport a la pròpia llar:

Aura Fundació és un centre acreditat per l’ICASS per oferir aquest servei. S’ofereix el suport necessari als usuaris que ho demanin per tirar endavant la seva vida autònoma.
Col·labora
Català