Investigació:

El programa de Neuropsicologia va néixer l’any 2006 a partir de la necessitat d’estudiar i fer el seguiment longitudinal de les característiques neuropsicològiques dels participants d’Aura Fundació. S’utilitza l’Screening de Seguiment Neuropsicològic (SAS-NPS) que és l’eina que ens permet recollir informació dels indicadors cognitius, conductuals i emocionals i , a partir d’aquests, realitzar una acurada prevenció i detecció dels canvis que poden aparèixer. Així mateix, des de fa anys estem aplicant programes d’estimulació cognitiva amb l’objectiu de mantenir i/o potenciar les capacitats dels nostres participants.

Aura Fundació fa cinc anys que coordina amb la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) un estudi multicèntric, en el que 23 institucions espanyoles i 2 iberoamericanes, estan utilitzant també l’Screening de Seguiment Neuropsicològic (SAS-NPS). Actualment, ja s’han obtingut els primers resultats descriptius a partir d’una mostra de 200 persones amb la síndrome de Down. Aquests resultats permeten poder comparar l’evolució a nivell cognitiu en tres franges d’edat ben diferenciades, amb l’objectiu principal de detectar els primers canvis i signes d’envelliment a nivell cognitiu de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats Intel·lectuals.

Aura Vital:

"Aura Vital va néixer al 2012 per donar a resposta a una necessitat molt concreta. Es va observar que algunes persones participants d’Aura Fundació havien d’interrompre la seva vida laboral, de manera temporal o definitiva.

Aura Vital ofereix un entorn adequat per les persones participants que necessiten mantenir-se actives a nivell mental, físic i social, sobretot quan arriben al final de l’etapa laboral. El programa permet que les persones participants puguin realitzar activitats d’estimulació cognitiva, activitats d’art i creació, activitats esportives, activitats domèstiques, activitats culturals i activitats lúdiques.

Mitjançant el programa Vital les persones participants poden gaudir d’un envelliment actiu i seguir millorant la seva qualitat de vida, formant part d’un grup de persones amb qui compartir aquesta etapa"

Col·labora
Català
Font Resize