Inserció laboral

La feina és l’element d’integració social més important, també, per a les persones amb discapacitat.

Subvenció:
Núm. exp.: TSF018/18/00004 SIOAS. Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.
Col·labora
Català