La feina és l’element d’integració social més important, també, per a les persones amb discapacitat.

Subvenció:
Núm. exp.: SIOAS 2020 TSF055/20/000003 Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.
Col·labora
Català