De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la normativa vigent, us informem que:

1 – Les dades personals que es recullen en aquest formulari seran tractades
per Aura Fundació (Ronda General Mitre 174, 08006 Barcelona)

2 – Aquestes dades personals es tractaran amb l’única finalitat per enviar
comunicacions activitats, notícies, esdeveniments i campanyes i no seran
cedits a cap persona o empresa, ni es tractaran fora d’aquesta
finalitat sense el vostre consentiment explícit.
L’habilitació legal per recollir i tractar les vostres dades amb aquesta
finalitat és: relació contractual o bé el consentiment de l’interessat,
pel fet de ser associats o interessats subscrits a la newsletter,
respectivament.
Les dades seran conservades durant el termini de prescripció de les
obligacions legals i tributàries, i mentre duri la base habilitant o
legitimadora d’aquesta part per fer-ho, i seran destruïts (per exemple,
per esborrat) un cop finalitzi la nostra relació.

3 – Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició,
limitació, portabilitat o supressió mitjançant comunicació dirigida a la
adreça electrònica info@aurafundacio.org, adjuntant a la mateixa una
fotocòpia del document d’identitat.
Igualment, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades quan es consideri convenient.

Més informació sobre a la nostra política de privacitat.

Col·labora
Català
Font Resize