Aquest programa neix el 2012 i està dirigit a adolescents i joves amb discapacitat intel·lectual amb l’objectiu de fomentar les seves capacitats, habilitats i actituds per tal que adquireixin la màxima autonomia i puguin participar de forma activa en la preparació del seu futur.

Aura Inicial és un programa previ a la formació laboral i complementari a la formació escolar o a la realització de PFIs. Es treballa en grups de 2 a 4 persones, procurant que hi hagi la màxima afinitat entre els participants pel que fa als seus interessos, capacitats i habilitats, equiparant-los segons l’edat. Es pretén que els nois/es adquireixin els aprenentatges amb la màxima autonomia possible, amb el suport continuat del/la formador/a que ofereix les eines necessàries, i amb la continua interacció amb el seu grup d’iguals, que afavoreix el procés d’ensenyament aprenentatge. En aquest programa es treballen diferents àrees essencials pel moment de maduresa que viuen els participants i adequades per a l’augment de la seva autonomia.

 
Col·labora
Català
Font Resize