Inserció laboral

La feina és l’element d’integració social més important¸també, per a les persones amb discapacitat.

1. Formació prèvia i autonomia personal:

Els participants segueixen una formació que inclou un programa individualitzat de la millora de la seva autonomia personal, habilitats socials, desplaçaments autònoms, coneixement del programa i actitud envers el treball.

2.Inclusió laboral:

Els participants comencen unes pràctiques en les empreses acompanyats d’un professional d’Aura Fundació (formació en situació real). El preparador laboral acompanya al participant, durant aquestes pràctiques, que tenen una durada d’entre 2 i 4 mesos. Després d’aquest període d’aprenentatge i quan el candidat/a conegui bé el seu treball i manifesti una actitud correcta, l’empresa contractarà al jove segons les condicions legals contractuals establertes.

1. insercio laboral 2

3. Seguiment laboral i personal:

es tracta d’una atenció personal individualitzada, assessorament i avaluació continuada a l’empresa per tal d’assegurar la continuïtat i la promoció en el lloc de treball. Es du a terme mitjançant entrevistes individualitzades tant al participant com a l’empresa, que quedaran enregistrades en un protocol de seguiment.

logos_

Subvenció:

Núm. exp.: SIOAS/ 32 /2015. Serveis  d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, en el marc de l’Ordre EMO/225/2015, de 17 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Programa auditat:

ISO 9001:2008.

Amb el suport de:


Auditada per:


#vulltreballarambtu
Contractes aconseguits per a persones amb discapacitat intel·lectual en empreses ordinàries