Neuropsicologia

Investigació:

El programa de Neuropsicologia va néixer l’any 2006 a partir de la necessitat d’estudiar i fer el seguiment longitudinal de les característiques neuropsicològiques dels participants d’Aura Fundació. S’utilitza l’Screening de Seguiment Neuropsicològic (SAS-NPS) que és l’eina que ens permet recollir informació dels indicadors cognitius, conductuals i emocionals i , a partir d’aquests, realitzar una acurada prevenció i detecció dels canvis que poden aparèixer. Així mateix, des de fa anys estem aplicant programes d’estimulació cognitiva amb l’objectiu de mantenir i/o potenciar les capacitats dels nostres participants.

Aura Fundació fa cinc anys que coordina amb la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) un estudi multicèntric, en el que 23 institucions espanyoles i 2 iberoamericanes, estan utilitzant també l’Screening de Seguiment Neuropsicològic (SAS-NPS). Actualment, ja s’han obtingut els primers resultats descriptius a partir d’una mostra de 200 persones amb la síndrome de Down. Aquests resultats permeten poder comparar l’evolució a nivell cognitiu en tres franges d’edat ben diferenciades, amb l’objectiu principal de detectar els primers canvis i signes d’envelliment a nivell cognitiu de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats Intel·lectuals.

5. neuro

Aura Vital:

És un programa que ofereix un espai adequat a les persones participants d’Aura Fundació que per diferents circumstàncies han hagut d’interrompre la seva vida laboral, ja sigui de manera temporal o definitiva. Aquest programa ofereix un suport i una atenció adequada a les necessitats mitjançant activitats que optimitzen el benestar físic, social i mental. El procés vital és diferent per a cada persona i, per aquest motiu, es tracta d’afavorir una major autodeterminació i autonomia personal per tal de promoure un envelliment actiu i saludable així com una millor qualitat de vida.

5. neuro (2)

Amb el suport de:


Auditada per:


#vulltreballarambtu
Contractes aconseguits per a persones amb discapacitat intel·lectual en empreses ordinàries