Formació continua

És un espai que s’ofereix als usuaris que participen a Aura Fundació com un complement indispensable a la integració laboral. Avui es considera un dret i un deure per tots els ciutadans procurar millorar la seva formació al llarg de tota la vida. En el cas d’adults amb dificultats cognitives, la formació continuada resulta imprescindible tant per poder mantenir les competències ja adquirides, com per adquirir nous coneixements que els han de permetre, al costat d’un treball normalitzador, ésser ciutadans actius, participatius i responsables.

2 . formació continuada

ipads_1. Formació general, mòduls i monogràfics:

Es realitza una part formativa dedicada a la millora cognitiva, a aprendre a aprendre, millora de l’expressió escrita i comprensió lectora, etc. A més, es dissenyen mòduls i monogràfics que vehiculen tant coneixements instrumentals com coneixements del medi social i natural en el sentit més ampli, que varien cada curs.

 

2. Comunicació eficaç:

Té com a objectiu principal millorar les habilitats socials i les competències lingüístiques dels participants d’Aura Fundació per tal d’afavorir el desenvolupament social i personal. Les àrees d’intervenció es concreten en: habilitats socials, habilitats comunicatives i habilitats d’expressió verbal.

 

3. “Biofeedback”:

Entrenament en tècniques d’autocontrol i “mindfulness” amb noves tecnologies de “Biofeedback”.

5. neuro

 

 

Amb el suport de:


Auditada per:


#vulltreballarambtu
Contractes aconseguits per a persones amb discapacitat intel·lectual en empreses ordinàries