Transparència

Auditoria de comptes

Els comptes anuals d’Aura Fundació han estat auditats per KPMG i aprovades pel Patronat de l’entitat.

Auditoria 2016
Auditoria 2015
Auditoria 2014
Auditoria 2013 
Auditoria 2012 
Auditoria 2011 

transparencia_aurafundacio_rendiments

Auditoria de qualitat

Aura Fundació té els certificats conforme el sistema de qualitat  compleix els requisits de la norma ISO 9001:2008.

ISO 9001:2008 

 

Estatuts Fundació Projecte Aura

Les regles internes de gestió i els càrrecs dels màxims òrgans de govern de l’entitat.

Adaptació dels Estatuts

 

 Codi ètic Aura

Recull els valors bàsics de caràcter universal, que inspiren els interessos generals comuns als diferents grups que conflueixen en la Fundació amb la intenció que siguin respectats tant a l’interior de l’entitat com en la relació que aquesta mantingui amb els seus diferents entorns.

Codi ètic Aura

Memòries d’activitats 

Memòria 2017
Memòria 2016
Memòria 2015
Memòria 2014
Memòria 2013 
Memòria 2012 
Memòria 2011 

Amb el suport de:


Auditada per:


#vulltreballarambtu
Contractes aconseguits per a persones amb discapacitat intel·lectual en empreses ordinàries