Història

La nostra història

El Projecte Aura iniciava el seu camí a  1989 oferint una modalitat innovadora d’inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Va néixer per oferir una oportunitat diferent, una nova fórmula al camí de la “normalització” iniciat en la integració en les etapes escolars i coincidint amb la nova llei 12/1982. L.I.S.M.I que en el seu primer article deia:

“La finalitat primordial de la política d’ocupació de treballadors minusvàlids serà la seva integració en el sistema ordinari d’ocupació o, si això no pogués ser, la seva incorporació al sistema productiu mitjançant la fórmula especial d’ocupació protegida”

Aura va ser pionera al país i a Europa en aplicar la Metodologia “Treball amb Suport” nascuda a Estats Units a la fi dels 70 amb el nom “Supported Employment”. Va representar un salt qualitatiu en el reconeixement dels drets i en la millora de la qualitat de la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Amb aquesta metodologia, Aura obria a moltes persones la possibilitat de treballar en entorns del mercat obert, oferint-los un suport personalitzat. El nom Aura, segons el diccionari de la R.A.E vol dir “Vent suau, afable i favorable”. Potser l’elecció del nom ha propiciat una sèrie de fets favorables que l’han acompanyat al llarg de la seva història.

Actualment prop de 220 participants amb discapacitat intel·lectual estan treballant contractats en empreses de reconegut prestigi.

Un dels objectius del projecte Aura ha estat difondre la metodologia “treball amb Suport”. En aquest sentit, AURA ha estat membre i  fundadora de l’associació Espanyola AESE, de l’Associació Europea EUSE i de la catalana ACTAS.

L’any 1995 va organitzar el Simposium Nacional de Treball amb suport a Barcelona, i el 2005 el VII Congrés Internacional de l’Associació Europea EUSE amb la participació de 725 delegats de 32 països.

Ha estat reconeguda dins i fora del país com un referent i model de bona pràctica, impulsor i orientador de nombrosos programes del país, europeus i especialment de molts països de Llatinoamèrica.

Al  1991 el Projecte Aura rebia el reconeixement del professor Paul Wehman de la Virgínia Commonwealth University, creador de la Metodologia Supported Employment, publicant AURA com a bona practica al “Journal  of  Vocational  rehabilitation” de la University  of Virginia.

Al mateix temps rebia la invitació per participar en programes de “Bones Pràctiques” de la Comunitat europea : Helios, Horizon, Leonardo, etc…en els quals ha Treballat en partenariat. Des de llavors i fins a l’actualitat, AURA ha format part, juntament amb altres entitats europees, de programes d’innovacions, transferibilitat, etc . com són Leonardo, Grudwing i Long live learning.

El Projecte Aura s’ha preocupat per treballar amb qualitat i rigor. Des de 1996 ha col·laborat amb equips d’EUA, Regne Unit, Irlanda i Holanda per elaborar un programa d’avaluació de la millora contínua de la qualitat dels Serveis de treball amb Suport, participant en l’elaboració dels estàndards de qualitat europeus actuals.

Des de l’any 1997, amb la implicació d’Anne O’Brian, va implantar la millora continua de la qualitat . Fixant la seva missió en 10 plans d’acció incloent el Pla Centrat en la Persona

L’any 2014 va celebrar els 25 anys amb diversos actes, rebent al Palau de la Música el reconeixement commemoratiu de la Generalitat de Catalunya per la trajectòria.

Missió, visió i valors:

 

“Vida i treball amb suport”

Des de l’any 2003, el Projecte Aura va passar de ser una Associació sense ànim de lucre a Fundació amb la finalitat d’oferir estabilitat de cara al futur i tenir el reconeixement d’interès públic.

La Missió de la Fundació Projecte Aura  és ajudar a incrementar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la inclusió social i laboral, seguint la Metodologia de treball amb Suport.

La capacitat de transmetre a la persona amb discapacitat la confiança en les seves capacitats i en les seves possibilitats de canvi i millora ha estat el patrimoni més important d’Aura.

Els valors de la Fundació són:

  • Respecte a les diferències individuals de cada persona.
  • Compromís amb la Missió, els participants i les seves famílies.
  • Esperit Innovador i positiu.
  • Aura entès com: valorar a la persona com a única i creure en les seves capacitats potenciant-les al màxim en l’àmbit personal, social i laboral.

 

Legalització del treball amb suport:

 

Fins a Juliol de 2007, després de 18 anys de precarietat legal, no es regula finalment l’Ocupació amb Suport en l’àmbit estatal.

El projecte Aura ha contribuït de manera directa al fet que l’ICA tingui un lloc reconegut i sigui una opció elegible per a moltes persones amb discapacitat.
La metodologia ICA s’adapta a les necessitats de cada persona com un vestit a mesura tenint en compte que cada persona és única i mereix un tracte personalitzat i adaptat als seus desitjos capacitats i característiques personals.

El Projecte Aura entén el treball com a mitjà i no una fi en si mateix per aconseguir l’equilibri en la realització personal d’un Projecte de vida.

 

Planificació centrada en la persona:

 

Aura segueix la filosofia de la P.C.D basada en el que els països anglosaxons criden “Empowerment” (donar la veu, la força, el poder a la P.C.D).

Cadascun dels participants és un projecte formatiu únic amb un programa personalitzat.

Els professionals deuen escoltar els desitjos de la persona, ajudar-la a pensar sobre el seu present i descobrir els somnis i projectes que té per al seu futur.

 

L’estil metodològic del Projecte Aura

 

L’experiència ens ha permès observar, analitzar i entendre les necessitats formatives necessàries que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual per poder-se incorporar al món laboral en un entorn normalitzat.

És en l’empresa on s’evidencien les competències cognitives, emocionals, personals i habilitats socials que cal treballar prèviament de manera personalitzada perquè la integració sigui un èxit.

La nostra forma de treballar es fonamenta a valorar les capacitats i competències dels participants i que es converteixin en agents actius dels seus propis canvis.

Basat en les teories de la “modificabilitat estructural cognitiva” i l’aprenentatge intervingut, la transferència dels coneixements a nous contextos són la base per incrementar l’autoestima, la responsabilitat, la presa de decisions i millorar les relacions interpersonals tan necessàries per a la integració laboral.

La metodologia i tots els instruments de treball, es van recollir en la “Caixa d’eines i recursos del projecte AURA” material pràctic elaborat al llarg dels anys que ha estat reconegut com un referent per als serveis que van iniciar posteriorment la inserció laboral de persones amb discapacitat.

 

Amb el suport de:


Auditada per:


#vulltreballarambtu
Contractes aconseguits per a persones amb discapacitat intel·lectual en empreses ordinàries