Beneficios Fiscales

Beneficis en la cotització a la seguretat social per incentius a la contractació (Llei 43/2006)

Incentius en matèria de Seguretat Social a contractes temporals
Persones amb discapacitat – Grau de discapacitat ≥ 33% o declarats incapacitats permanents –
Discapacitat Intel·lectual ≥ 65% Bonificació €/mes Bonificació €/any
Dona Major o igual a 45 anys 441,66€ 5300€
Dona menor de 45 anys 391,66€ 4700€
Home major o igual de 45 anys 391,66€ 4700€
Home menor 45 anys 341,66€ 4100€
Resta de persones amb discapacitat Dona Major o igual a 45 anys 391,66€ 4700€
Dona menor de 45 anys 341,66€ 4100€
Home major o igual de 45 anys 341,66€ 4100€
Home menor 45 anys 291,66€ 3500€
Incentius en materia de Seguretat Social a la transformació en indefinits de contractes temporals:
Persones amb discapacitat amb transformació d’un Contracte temporal de foment d’ocupació o formatiu de persones amb discapacitat – Grau discapacitat ≥ 33% o declarats incapacitats –
Discapacitat Intel·lectual, física o sensorial ≥ 65% Bonificació €/mes Bonificació €/any
Major o igual a 45 anys 525€ 6300€
Dona menor de 45 anys 495,83€ 5950€
Home menor 45 anys 425€ 5100€
Resta de persones amb discapacitat Major o igual a 45 anys 475€€ 5700€
Dona menor de 45 anys 445,83€ 5350€
Home menor 45 anys 375€ 4500€
Incentius en materia de Seguretat Social a la contractació indefinida inicial:
Persones amb discapacitat
– Grau de discapacitat ≥ 33% o declarats incapacitats permanents –
Discapacitat Intel·lectual, física o sensorial ≥ 65% Bonificació €/mes Bonificació €/any
Major o igual a 45 anys 525€ 6300€
Dona menor de 45 anys 495,83€ 5950€
Home menor 45 anys 425€ 5100€
Resta de persones amb discapacitat Major o igual a 45 anys 475€€ 5700€
Dona menor de 45 anys 445,83€ 5350€
Home menor 45 anys 375€ 4500€

Con el apoyo de:


Auditada por:


#QuieroTrabajarContigo
Contratos conseguidos para personas con discapacidad intelectual en empresas ordinarias.