History

Our history

 

The Aura Foundation started its’ journey in 1989 offering an innovative modality for labour integration of people with intellectual disabilities.

Aura was created with the main purpose to provide a distinctive opportunity, a new formula towards the “normalisation” making its first move of integration at different stages of school and promoting then newly adopted law 12/1982. L.I.S.M.I that stated in article 1 the following:

The primary purpose of the employment policy for workers with disabilities shall be their integration into the regular employment system or, if this may not be possible, their incorporation into the productive system by providing a special formula of sheltered employment

AURA was a pioneer in the country and in Europein applying the methodology of “Supported Employment” which was developed in the United States towards the end of the 70’s under the same name (“Supported Employment”). It represented a qualitative leap forward towards the recognition of the rights and the improvement of the quality of life of people with intellectual disabilities. Using this methodology, AURA opened up for many people the opportunity to work in the open market environment providing personalised support. According to the Dictionary of the Spanish Royal Academy the name Aura means “peaceful and favourable light wind”. The choice of the name might have attracted a number of favourable events as they have regularly accompanied the Foundation throughout its history.

Today there are 150 participants with intellectual disabilities who are working as employees at prestigious well-established companies.

Disseminating the methodology of “Supported Employment” is one of the objectives of the Aura Foundation. For this reason, AURA has been a member and founder of the Spanish association AESE, the European association EUSE and the Catalan association ACTAS.

In 1995 AURA organized the National Symposium of Supported Employment in Barcelona, followed by the VII International Congress of the European Association EUSE in 2005 with the participation of 725 delegates from 32 countries.

It has been acknowledged both at home and abroad as a referent and good practice model, as well as the initiator and the coach of numerous programs at home, in European and, especially, in many Latin-American countries.

In 1991 the Aura Foundation received an acknowledgment from the professor Paul Wehman at Virginia Commonwealth University, who is a founder of the Supported Employment methodology and who published AURA as a sample of good practice in the Journal of Vocational rehabilitation of the University of Virginia.

At the same time Aura received an invitation to participate in programs of “good practice” from the European Community such as Helios, Horizon, Leonardo, etc. with which it has been working in partnership. From that time to present, AURA has been a member, along with other European entities, of innovation, transferability, etc. programs such as Leonardo, Grudwing and Long live learning.

The Aura Foundation has always been concerned to provide quality and rigorous working. From 1996 it has collaborated with the teams from the US, the United Kingdom, Ireland and Holland to design an assessment program of the continuous improvement of the quality of the services of Supported Employment, participating in the development of the current European standards of quality.

Since 1997, with the involvement of Anne O’Brian, the continuous improvement of quality was introduced, setting its mission consisting of ten action plans, including the Person-centred plan.

In 2014 AURA celebrated the 25th anniversary by organizing several special events and during one of them held in Palau de la Música received from the Catalonian Government (Generalitat de Cataluña) a commemorative acknowledgment in recognition of its’ professional achievements.

Missió, visió i valors:

 

“Vida i treball amb suport”

Des de l’any 2003, el Projecte Aura va passar de ser una Associació sense ànim de lucre a Fundació amb la finalitat d’oferir estabilitat de cara al futur i tenir el reconeixement d’interès públic.

La Missió de la Fundació Projecte Aura  és ajudar a incrementar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la inclusió social i laboral, seguint la Metodologia de treball amb Suport.

La capacitat de transmetre a la persona amb discapacitat la confiança en les seves capacitats i en les seves possibilitats de canvi i millora ha estat el patrimoni més important d’Aura.

Els valors de la Fundació són:

  • Respecte a les diferències individuals de cada persona.
  • Compromís amb la Missió, els participants i les seves famílies.
  • Esperit Innovador i positiu.
  • Aura entès com: valorar a la persona com a única i creure en les seves capacitats potenciant-les al màxim en l’àmbit personal, social i laboral.

 

Legalització del treball amb suport:

 

Fins a Juliol de 2007, després de 18 anys de precarietat legal, no es regula finalment l’Ocupació amb Suport en l’àmbit estatal.

El projecte Aura ha contribuït de manera directa al fet que l’ICA tingui un lloc reconegut i sigui una opció elegible per a moltes persones amb discapacitat.
La metodologia ICA s’adapta a les necessitats de cada persona com un vestit a mesura tenint en compte que cada persona és única i mereix un tracte personalitzat i adaptat als seus desitjos capacitats i característiques personals.

El Projecte Aura entén el treball com a mitjà i no una fi en si mateix per aconseguir l’equilibri en la realització personal d’un Projecte de vida.

 

Planificació centrada en la persona:

 

Aura segueix la filosofia de la P.C.D basada en el que els països anglosaxons criden “Empowerment” (donar la veu, la força, el poder a la P.C.D).

Cadascun dels participants és un projecte formatiu únic amb un programa personalitzat.

Els professionals deuen escoltar els desitjos de la persona, ajudar-la a pensar sobre el seu present i descobrir els somnis i projectes que té per al seu futur.

 

L’estil metodològic del Projecte Aura

 

L’experiència ens ha permès observar, analitzar i entendre les necessitats formatives necessàries que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual per poder-se incorporar al món laboral en un entorn normalitzat.

És en l’empresa on s’evidencien les competències cognitives, emocionals, personals i habilitats socials que cal treballar prèviament de manera personalitzada perquè la integració sigui un èxit.

La nostra forma de treballar es fonamenta a valorar les capacitats i competències dels participants i que es converteixin en agents actius dels seus propis canvis.

Basat en les teories de la “modificabilitat estructural cognitiva” i l’aprenentatge intervingut, la transferència dels coneixements a nous contextos són la base per incrementar l’autoestima, la responsabilitat, la presa de decisions i millorar les relacions interpersonals tan necessàries per a la integració laboral.

La metodologia i tots els instruments de treball, es van recollir en la “Caixa d’eines i recursos del projecte AURA” material pràctic elaborat al llarg dels anys que ha estat reconegut com un referent per als serveis que van iniciar posteriorment la inserció laboral de persones amb discapacitat.

 

With support of:


Audited by:


#Iwanttoworkwithyou
"Working contracts obtained for people with intellectual disabilities in ordinary companies"