Transparència

Auditoria de comptes

Els comptes anuals d’Aura Fundació han estat auditats per KPMG i aprovades pel Patronat de l’entitat.

Auditoria 2015
Auditoria 2014
Auditoria 2013 
Auditoria 2012 
Auditoria 2011 

transparencia_aurafundacio_rendiments

Auditoria de qualitat

Aura Fundació té els certificats conforme el sistema de qualitat  compleix els requisits de la norma ISO 9001:2008.

ISO 9001:2008 

 

Estatuts Fundació Projecte Aura

Les regles internes de gestió i els càrrecs dels màxims òrgans de govern de l’entitat.

Adaptació dels Estatuts

 

Memòries d’activitats 

Memòria 2016
Memòria 2015
Memòria 2014
Memòria 2013 
Memòria 2012 
Memòria 2011 

Amb el suport de:


Auditada per: