Avisos Legals i Política de Privacitat

Avís Legal

Dades d’identificació
AURA FUNDACIÓ, és una entitat inscrita en el Registre de Fundacions de Catalunya, amb el núm. 1980. El seu domicili és Ronda General Mitre 174, 08006 de Barcelona, NIF G63435614.

Vigència de la informació
L’accés al portal de AURA FUNDACIÓ i així mateix la informació relativa a qualsevol dels serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D’igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel·lectual o industrial
El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de AURA FUNDACIÓ i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per AURA FUNDACIÓ. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats
La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per AURA FUNDACIÓ sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei. Es pot confirmar la data de l’actualització de qualsevol informació mitjançant el formulari que apareix fent un “clic” en Crèdits a la pàgina principal de la web.

AURA FUNDACIÓ refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (vincles o links).

Així mateix, AURA FUNDACIÓ no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

Política de Privacitat

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol•licitades a la pàgina web per a la prestació dels serveis de què disposa AURA FUNDACIÓ.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

AURA FUNDACIÓ ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, AURA FUNDACIÓ s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer automatitzat, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de AURA FUNDACIÓ i les seves empreses del seu grup cooperatiu, tal com es descriu a la seva web, amb l’objectiu de prestar-li aquells productes i serveis que vostè ha sol·licitat a AURA FUNDACIÓ i amb l’objectiu de poder remetre-li informació relacionada amb l’objecte social de la entitat en temes que puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita al responsable del fitxer que és AURA FUNDACIÓ amb adreça a Ronda General Mitre 174, 08006 de Barcelona, en la que s’acrediti la identitat de l’usuari, o posant-se en contacte a través de l’e-mail info@aurafundacio.org.

AURA FUNDACIÓ. Tots els drets reservats.

Protecció de dades
En compliment de l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades personals formen part d’un fitxer del qual és responsable AURA FUNDACIÓ inscrita en el Registre de Fundacions de Catalunya, amb el núm. 1980.

El tractament de les seves dades té per finalitat prestar-li aquells serveis i productes que vostè ha sol·licitat o sol·licitarà a AURA FUNDACIÓ o a empreses del seu grup i/o poder remetre-li informació relacionada amb l’objecte social de la entitat en temes que puguin ser del seu interès.

Així mateix, li informem de que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a AURA FUNDACIÓ. Per la seva comoditat, AURA FUNDACIÓ li ofereix la possibilitat d’exercir els drets anteriorment mencionats mitjançant el correu electrònic: info@aurafundacio.org

Amb el suport de:


Auditada per:


#vulltreballarambtu
Contractes aconseguits per a persones amb discapacitat intel·lectual en empreses ordinàries